MRU - MIĘDZYRZECKI REJON UMOCNIONY

     

     Zajmuje powierzchnię ok. 7000 km². Budowa fortyfikacji w pasie przygranicznym prowadzona była przez III Rzeszę w latach 1934-38 . Wybudowano ok. 100 obiektów fortyfikacyjnych. System tuneli o łącznej długości prawie 30 km wybudowany został na głębokości do 35m. pod powierzchnią ziemi i łączy 20 obiektów bojowych , tzw. „pancerwerków”. Większość z wybudowanych obiektów fortyfikacyjnych zabezpieczało załogi przed ogniem ciężkiej artylerii o kalibrze do 280 mm (Polska w okresie międzywojennym posiadała jeden pułk artylerii ciężkiej wyposażonej w moździerze kalibru 220 mm) . Stropy i ściany zewnętrzne budowano z betonu grubości do    1,5 m. Szećciostrzelnicowe kopuły bojowe „pancerwerków” ważyły ok.  50t i miały ściany grubości

250–300mm. Pomiędzy miejscowościami BORYSZYN, KAŁAWA , KĘSZYCA , KURSKO wybudowano pas zapór przeciwczołgowych tzw. „zębów smoka” . Przed żelbetonowymi ostrosłupami wykopano   5-cio metrowej głębokości rów przeciw czołgowy .

     Teren na północnym i południowym odcinku fortyfikacji obfituje w szereg jezior i rzeczek tworzących ciek wodny o przebiegu południkowym. Poprzez system zapór wodnych , tam , przepustów       i jazów oraz wykopanych kanałów i stopni spiętrzających wodę powstał system przeszkód wodnych . Wzniesiono szereg budowli hydrotechnicznych , mostów obrotowych , oraz mostów , w których płyty mostowe można było wsunąć pod powierzchnię drogi .

 

 

mru@bunkry.org